Current Affairs

27 Feb

2022

 • 1 27 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 27 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 27th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 27th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

26 Feb

2022

 • 1 26 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 26 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 26th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 26th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

25 Feb

2022

 • 1 25 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 25 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 25th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 25th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

24 Feb

2022

 • 1 24 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 24 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 24th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 24th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

23 Feb

2022

 • 1 23 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 23 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 23rd February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View

22 Feb

2022

 • 1 22 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 22 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 22nd February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

21 Feb

2022

 • 1 21 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 21 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 21st February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 21st February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

20 Feb

2022

 • 1 20 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 20 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 20th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 20 March 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

19 Feb

2022

 • 1 19 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 19 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 19th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 19th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

18 Feb

2022

 • 1 18 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 18 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 18th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 18th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

17 Feb

2022

 • 1 17 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 2 17 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View
 • 3 17 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 17th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

16 Feb

2022

 • 1 16 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 16 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 16 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 16th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

15 Feb

2022

 • 1 15 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 2 15 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View
 • 3 15 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 15th February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

14 Feb

2022

 • 1 14 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 14 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 14 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 14 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

13 Feb

2022

 • 1 13 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 13 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 13 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 13 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

12 Feb

2022

 • 1 12 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 12 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 12 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 12 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

11 Feb

2022

 • 1 11 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 11 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 11 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 11 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

10 Feb

2022

 • 1 10 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 10 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 10 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 10 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

09 Feb

2022

 • 1 9 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 9 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 9 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 9 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

08 Feb

2022

 • 1 8 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 8 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 8 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 8 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

07 Feb

2022

 • 1 7 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 7 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 7February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 7 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

06 Feb

2022

 • 1 6 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 6 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 6 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 6 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

05 Feb

2022

 • 1 5 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 5 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 5 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 5 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

04 Feb

2022

 • 1 4 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 4 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 4 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 4 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

03 Feb

2022

 • 1 3 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 3 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 3 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 3 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

02 Feb

2022

 • 1 2 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 2 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 2 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 2 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

01 Feb

2022

 • 1 1 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 1 Feb 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 1 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 1 February 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

31 Jan

2022

 • 1 31 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 31 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 31 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 31 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

30 Jan

2022

 • 1 30 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 30 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 30 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - ENGLISH View
 • 4 30 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

29 Jan

2022

 • 1 29 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 29 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 29 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - ENGLISH View
 • 4 29 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

28 Jan

2022

 • 1 28 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 28 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 28 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - ENGLISH View
 • 4 28 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - HINDI View

27 Jan

2022

 • 1 27 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 27 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 27 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View
 • 4 27 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - ENGLISH View

26 Jan

2022

 • 1 26 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 26 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 26 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 26 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

25 Jan

2022

 • 1 25 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 25 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 25 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 25 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

24 Jan

2022

 • 1 24 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 24 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 24 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 24 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

23 Jan

2022

 • 1 23 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 23 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 23 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 23 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

22 Jan

2022

 • 1 22 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 22 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 22 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 22 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

21 Jan

2022

 • 1 21 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 21 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 21 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 21 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

20 Jan

2022

 • 1 20 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 20 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 20 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 20 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

19 Jan

2022

 • 1 19 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 19 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 19 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 19 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

18 Jan

2022

 • 1 18 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 18 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 18 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 18 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

17 Jan

2022

 • 1 17 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 17 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 17 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 17 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

16 Jan

2022

 • 1 16 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 16 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 16 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 16 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

15 Jan

2022

 • 1 15 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 15 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 15 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 15 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

14 Jan

2022

 • 1 14 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 14 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 14 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 14 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

13 Jan

2022

 • 1 13 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 13 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 13 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 13 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

12 Jan

2022

 • 1 12 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 12 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 12 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 12 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

11 Jan

2022

 • 1 11 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 11 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 11 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 11 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

10 Jan

2022

 • 1 10 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 10 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 10 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 10 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

09 Jan

2022

 • 1 9 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 9 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 9 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 9 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

08 Jan

2022

 • 1 8 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 8 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 8 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 8 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

07 Jan

2022

 • 1 7 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 7 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 7 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 7 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

06 Jan

2022

 • 1 6 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 6 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 6 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 6 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

05 Jan

2022

 • 1 5 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 5 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 5 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 5 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

04 Jan

2022

 • 1 4 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 4 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 4 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 4 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

03 Jan

2022

 • 1 3 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 3 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 3 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 3 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

02 Jan

2022

 • 1 2 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 2 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 2 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 2 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

01 Jan

2022

 • 1 1 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - English View
 • 2 1 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS News - Hindi View
 • 3 1 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - English View
 • 4 1 Jan 2022 CURRENT AFFAIRS Quiz - Hindi View

24 Dec

2021

 • 1 24 DECEMBER - CURRENT AFFAIRS - ENGLISH View
 • 2 24 DECEMBER - CURRENT AFFAIRS - HINDI View

23 Dec

2021

 • 1 23 DECEMBER - CURRENT AFFAIRS - ENGLISH View
 • 2 23 DECEMBER - CURRENT AFFAIRS - HINDI View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

15

August 2021

View

Please rotate your device

We don't support landscape mode yet. Please go back to Portrait mode for the best experience.

Hunar India

Typically replies within a day

Hunar India

Hi there

How can I help you?

12:06
Start Chat